csharp-master-class

"C# master class" videodərsliyi Azərbaycan dilində ilk professional proqramlaşdırma videodərsliyidir.


Bu dərsliyi əldə edərək siz 0-dan mükəmmələ qədər C# proqramlaşdırma dilinə yiyələnə bilərsiniz.Əldə etdiyiniz bilikləri yerindəcə praktikaya tətbiq etmək üçün nəzərdə tutulan videodərslik, artıq bu sahədə işləyənlər üçün də heç şübhəsiz yararlı olacaq. Dərs vəsaitini istifadə edərək Microsoftun "70-483 Programming in C#" imtahanına hazırlaşa bilərsiniz!!

Siz "C# master class" videodərsliyini seçməklə nə qazanacaqsınız?


1.    Tam praktiki şəkildə videodərslikdəki məlumatları mənimsəyəcəksiniz

2.    Qısa zamanda professional proqramlar yazmaq qabiliyyətinə malik olacaqsınız

3.     Düzgün proqram strukturu qura biləcəksiniz

4.    Real zamanda lazım olan ve heç bir artıq informasiya saxlamayan biliklər qazanacaqsınız

5.    Vaxtınıza qənaət edərək illər sərf etmədən qısa zamanda düzgün alqoritm qurmaq bacarığına sahib olacaqsınız

6.    0-dan professionala kimi yol keçəcəksiniz

7.    Dərslikdə verilən tapşırıqlarla düşüncə və alqoritm qurmaq vərdişlərini inkişaf etdirəcəksiniz

8.    Həm qrafiki həm konsol rejimində işləməyi bacaracaqsınız

9.    Cibinizə və vaxtınıza qənaət edəcəksiniz

10. Müasir ObyektYönümlü proqramlaşdırma konsepsiyasını proyektlərinizdə maksimum dərəcədə istifadə edəcəksiniz

11.  Müasir asinxron və çoxpatoklu proqramlar qurmağı öyrənəcəksiniz

 

Videodərslikdə aşağıdakı mövzular yer almışdır :


1.      Proqramlaşdırmaya giriş

2.      İlk proqramın yazılması.Class və Object anlayışı

3.      Dəyişənlərlə ilkin tanışlıq

4.      Dəyişənlər mövzusunun yekunu

5.      Dəyişən tiplərinin çevrilməsi

6.      if..else konstruksiyası

7.      Riyazi əməliyyatlar və Math klası

8.      for, while, do..whileswitch konstruksiyası

9.      Obyekt konsepsiyası və İDE-siz sadə proqram yazılması

10.  Metodlar

11.  Say sistemləri və C#-da istifadəsi

12.  Massivlər.Qiymət ala bilən və linkvari tiplər

13.  String tipinin metodları və onların 0-dan yaradılma qaydaları

14.  .NET Framework-un arxitektuası və CLR

15.  Massivlərin praktikada tətbiqi.Konstruktorlar

16.  Əlçatma modifikatorları( Access Modifiers)

17.  Səhvlərin emalı (Exception Handling)

18.  İDE-siz proqram yazmağın incəlikləri

19.  Kolleksiyalar(Collections)

20.  İnterfeyslər

21.  İnterfeyslərin praktikada tətbiqi. Oyun məntiqinin qurulması

22.  Konstruktor və interfeysin praktikada tətbiqi

23.  OOP-İnkapsulyasiya

24.  Törəmə(Inheritance) və Polimorfizm(Polymorphism)

25.  Ümumiləşmələr(Generics)

26.  Ümumiləşmələrin yekunu və deleqatlar

27.  Deleqatların yekunu,anonim metodlarlambda ifadələr

28.  Windows kalkulyatorunun hazırlanması

29.  C# advanced topics

30.  Extension metodlartiplərin xüsusi çevrilməsi

31.  LİNQ

32.  LİNQ. 2-ci hissə

33.  LİNQ metodlarının yaradılması.1-ci hissə

34.  LİNQ metodlarının yaradılması.2-ci hissə

35.  LİNQ metodlarının yaradılması.3-cü hissə

36.  LİNQ metodlarının yaradılması.4-cü hissə

37.  Verilənlər bazasıyla iş.1-ci hissə

38.  Verilənlər bazasıyla iş.2-ci hissə

39.  Verilənlər bazasıyla iş.3-ci hissə

40.  ADO.NET

41.  Verilənlər bazasında fabrika modeli və MS ACCESS ilə iş

42.  Garbage Collector

43.  Dll-lərin konfiqurasiyası

44.  Refleksiya. 1-ci hissə

45.  Refleksiya. 2-ci hissə

46.  Atributlar

47.  Proses,Application Domain və Object Context

48.  Threads və MultiThreading

49.  Asinxron proqramlaşdırmaPatoklara sinxron müraciət

50.  Windows reyestrin əsasları

51.  Reyestrlə praktiki iş. 1-ci hissə

52.  Reyestrlə praktiki iş. 2-ci hissə

53.  XML-in əsasları

54.  XML-lə praktiki iş. 1-ci hissə

55.  XML-lə praktiki iş. 2-ci hissə

56.  Fayllarla iş praktikada. 1-ci hissə

57.  Fayllarla iş praktikada. 2-ci hissə

58.  Mastering ASP.NET MVC 5.

 

Videodərslikdən nümunələr:

1.    Videodərsliyin rəsmi təqdimatı:


2.Videodərslikdən nümunə-Reyestrlə işTural

Tural Süleymani

Süleymani Tural Microsoft-un MCSD statuslu mütəxəssisidir, 2008-ci ildən bu yana proqramlaşdırma üzrə tədris aparır

© 2021 Brain2Brain.NET. Все права защищены.Не забывайте показать ссылки на сайт при использовании любой статьи на сайте!